Bratzo tells us some of his favorite mountain biking trails on Vail Mountain.